II. Mezinárodní sympozium 2014

07.02.2014 10:07

Vážení čtenáři,

 
dovolte nám, abychom Vás jménem MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, pozvali na náš 3.ročník mezinárodní konference uměleckých terapií pod názvem
„II. Mezinárodní sympozium 2014."
 
Naše Mezinárodní sympozium se bude konat v Olomouci v termínu 12. - 13. duben 2014. Předpokládaná návštěvnost této konference je cca. 150 účastníků ze strany odborné i laické veřejnosti a médií. Součástí konference budou přednášky, workshopy a tvořivé dílny i různá umělecká vystoupení. Tato konference si bere za cíl obeznámit a prohloubit povědomí české veřejnosti o uměleckých terapiích a možnostech jejich působení, podporu a navázání vzájemné spolupráce mezi terapeuty a vytvoření prostoru nejen pro prezentaci klientů se zdravotním postižením.
 
Budeme potěšeni, pokud se zúčastníte této konference a přihlásíte se pomocí formulářeVíce zde: https://www.maut.cz/cz/clanek-101-93/main-top