Produkty

Individuální konzultace

Můžete mě kontaktovat:   Dr. Marie Beníčková +420 774 175800 mariebenickova@seznam.cz

Ucelené 3 - leté studium

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let. V nabídce dvouletého, tříletého a pětiletého víkendového studia naleznete specializované...

Semináře

Muzikoterapeutický seminář dle potřeby žadatele - či organizace.   Rozdělení dle počtu účastníků: 1.   Individuální 2.   Párová 3.   Skupinová   Rozdělení dle časové dotace (1 hod. = 45 minut): 1.   8 - mi hodinový seminář (1 den) 2.   16...

Muzikoterapie pro pedagogy

Hudební výchova a prvky muzikoterapie v rámci RVP Lektorka: Mgr. Marie Břicháčková, Ph.D.                      Prožitkový seminář je určen především pro učitele prvního stupně, ale zajímavé...

Muzikoterapie pro širokou veřejnost

Terapie zpěvem / Werbeck metoda - Škola odhalení hlasu Lektorka: Mgr. Marie Břicháčková, Ph.D. Individuální, párová, kolektivní terapeutická sezení jsou určena pro: A. Pro "nezpěváky" - pro toho, kdo se chce naučit zpívat B. Pro klienty l řešící problémy fyzické, psychické, psychosomatické...

Metodiky

  Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení (autor: Beníčková)   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Hudba...

Supervize

Praxe: 2000 – 2006   DÚSP Černovice u Tábora 2007               SAGAPO Bruntál od 2007          Akademie Alternativa s.r.o. Více...

Pěvecký sbor - Werbeck metoda

  Valborg Werbeck-Svärdström: „KDO PRONIKNE K OBJEKTIVNÍMU TÓNU TAK, ŽE ODSTRANÍ OBALY A PŘEKÁŽKY, KTERÉ HO OBSTUPUJÍ, OSVOBODÍ TÓN Z JEHO VĚZENÍ, TEN DOKÁŽE NÁSLEDOVAT VŮLI VYSVOBOZENÉHO TÓNU A NECHAT SE JÍM UNÁŠET.“ Setkáme – li se s vnitřní a hlubokou entitou hlasu, setkáme...

Mezinárodní konference "Ars Terapeutica"

Vážení čtenáři,   dovolte nám, abychom Vás jménem Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti...

Mezinárodní asociace

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií je občanským sdružením, jehož cílem je sdružování zájemců o umělecké formy terapií (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie), které jsou v současnosti využívány v různých profesních odvětvích (lékařství,...