Přijímací řízení - studium

17.08.2019 15:12

Přihlášky ke studiu na aktuální přijímací řízení.. Přijímací řízení se bude konat v Olomouci. 

 

Přihlášky ke studiu (ZDE) 
Dotazy: info@akademiealternativa.cz, +420 774 133178

Hlásit se můžete i do těchto oborů:

1.  Muzikoterapie 
2. Arteterapie
3. Dramaterapie 
5. Tanečně - pohybová terapie

Po obdržení Vaší přihlášky, Vám budou zaslány podrobné informace (místo konání, časový harmonogram atd.)  k přijímacímu řízení. O Vašem zařazení rozhoduje pořadí došlých přihlášek.

V případě Vašeho zájmu se těšíme na setkání s Vámi!