Připravovaná publikace

02.10.2013 15:35

"Hudba  nás  může  vést k  životním tématům, nechává v životním běhu svůj obraz, je nedílnou součástí našich životních zkušeností. Ať již jde o hudbu  jako celek nebo o jednotlivé hudební fenomény.  Na druhé straně můžeme v životních událostech najít velkou spojnici s hudebním životem, hudba a hudební elementy mohou z životních událostí vyplývat, pokud jsou muzikoterapeutem dobře zviditelněny a interpretovány. Hudební svět se zrcadlí v každém člověku a životní zkušenost je také odrazem tohoto obrazu a výsledkem vzájemného působení obou světů – světa hudby i světa každého z násSprávně cílená muzikoterapie vede do života."  

 

Úryvek z nově připravované knihy Marie Beníčkové, která se se zabývá tématem muzikoterapie  a edukace.