Mezinárodní asociace

Mezinárodní asociace

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií je občanským sdružením, jehož cílem je sdružování zájemců o umělecké formy terapií (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie), které jsou v současnosti využívány v různých profesních odvětvích (lékařství, psychologie, pedagogika, sociální práce apod.). MAUT podporuje vzdělávání a osvětu laiků i odborné veřejnosti formou kurzů, přednášek, konferencí i tvůrčích dílen; spolupracuje s dalšími subjekty v tuzemsku i zahraničí, působí na legislativní procesy v oblasti uměleckých terapií (www.maut.cz).

V současné době se MAUT podílí společně se vzdělávací institucí Akademia Alternativa s.r.o. (www.akademiealternativa.cz) na meziresortní diskusi o budoucí podobě profesních standardů a legislativních normách, které jsou klíčové pro uznání jednotlivých umělecko-terapeutických profesí v ČR.