Mezinárodní konference "Ars Terapeutica"

Mezinárodní konference "Ars Terapeutica"
Vážení čtenáři,
 

dovolte nám, abychom Vás jménem Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, pozvali na 4. ročník mezinárodní konference uměleckých terapií pod názvem

 

„ARS TERAPEUTICA“ Mezinárodní konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies.
 
  
Naše konference se konají každoročně v Olomouci (říjen). Předpokládaná návštěvnost této konference je cca. 100 účastníků ze strany odborné i laické veřejnosti a médií. Součástí konference budou přednášky, workshopy a tvořivé dílny i různá umělecká vystoupení. Tato konference si bere za cíl obeznámit a prohloubit povědomí české veřejnosti o uměleckých terapiích a možnostech jejich působení, podporu a navázání vzájemné spolupráce mezi terapeuty a následné vytvoření možnosti spoluvytváření profilu odborného terapeuta v České republice. 
 
Více na stránkách asociace zde:  www.maut.cz