Muzikoterapie pro širokou veřejnost

Muzikoterapie pro širokou veřejnost

Terapie zpěvem / Werbeck metoda - Škola odhalení hlasu

Lektorka: Mgr. Marie Břicháčková, Ph.D.Individuální, párová, kolektivní terapeutická sezení jsou určena pro:

A. Pro "nezpěváky" - pro toho, kdo se chce naučit zpívat
B. Pro klienty l řešící problémy fyzické, psychické, psychosomatické (poruchy a nemoci) ,vztahové, hledají nasměřování ve svém životě, stojí na životní křižovatce atd.
C. Pro hlasové profesionály, hlasové poradce, profesionální zpěváky a pěvce
D. Pro hlasové pedagogy, pro pedagogy hudební výchovy
E. Pro terapeuty, kteří pracují s klienty

Individuální terapeutická sezení jsou vždy přizpůsobena konkrétnímu  jednotlivci vzhledem ke konkrétním potřebám a diagnóze.

Werbeck metoda – Škola odhalení hlasu - Terapie zpěvem

„Škola pro odhalení hlasu je výsledkem výzkumné práce švédské sopranistky Valbork Werbeck Swärdström (1879 - 1972), která začala kolem roku 1910 a zakončena byla ve 30. letech 20. století.  Základem Werbeck metody, která je určena v různých variantách jednak pro pěveckou terapii, ale i pro pěveckou výuku profesionálů, je kladen důraz na zkoumání fyziologických základů pěveckého umění. Uvolňovací cviky s přesně propracovanou metodikou mají příznivý účinek nejen na fyzické tělo, ale i na psychiku člověka. Důležité jsou prožitky při jednotlivých cvičeních. V metodě se uplatňuje tzv. holistický přístup k člověku - působení na oblast v rovině fyzické, psychické, duševní i duchovní. Autorka ve svém díle, které nese stejný název - Škola odhalení hlasu - uvádí zkušenosti, které v té době nebyly vědecky podloženy. Fyziologický výzkum následně zmiňované zkušenosti potvrdil. Interesující z tohoto pohledu je poznatek o tzv. samokmitání hlasivek. Objev popřel představu 19. století, která připodobňovala hrtan k jakési venkovní píšťale nafukované vzduchem plic.  Autorka metody  pochází ze Švédska. Odmalička se zájmem zpívala. V patnácti letech nastoupila na Královskou hudební akademii ve Stockholmě. Posléze nastalo „ochrnutí hlasivek“ -   jak sama píše v předmluvě ke své knize. Snažila se sama najít východisko z této situace. Prvním krokem byla zcela jiná technika mluvení, než na kterou byla zvyklá do této doby. Zvuk se pokusila vést přes nos. V prvním stádiu „ochrnutí“ to bylo velmi namáhavé. Postupně našla slabiku NG, která jí velmi pomohla. Rozpomínala se na svůj dětský hlas a z vlastních zkušeností pomalu sestavila cvičení, která se časem stala opěrným pilířem zmiňované metody. „ (Úryvek z knihy Marie Beníčkové Muzikoterapie a specifické poruchy učení, Grada 2011 )  odkaz zde