Pěvecký sbor - Werbeck metoda

Pěvecký sbor - Werbeck metoda

 

Valborg Werbeck-Svärdström: „KDO PRONIKNE K OBJEKTIVNÍMU TÓNU TAK, ŽE ODSTRANÍ OBALY A PŘEKÁŽKY, KTERÉ HO OBSTUPUJÍ, OSVOBODÍ TÓN Z JEHO VĚZENÍ, TEN DOKÁŽE NÁSLEDOVAT VŮLI VYSVOBOZENÉHO TÓNU A NECHAT SE JÍM UNÁŠET.“ Setkáme – li se s vnitřní a hlubokou entitou hlasu, setkáme se s vlastní bytostí v její nejčistší podobě.
 
 
 
Všichni máme hlas, všichni mluvíme, všichni máme dar zpěvu. Někteří z nás o tom ještě nevědí, někteří již hledají a nacházejí, někteří z nás již znají mnohé, a přesto se chtějí setkat se svým hlasem jinak…
Pokud patříte do některé ze jmenovaných skupin, pak je právě pro vás určeno setkání lidí, kteří chtějí rozvíjet svůj hlas metodou Odhalování hlasu, která byla uvedena v život díky paní Valborg Werbeck-Svärdström a jejích následníků. V dnešní době má Werbeck metoda již mnoho svých přiznivců a její použití je v oblasti pedagogické, umělecké i terapeutické. Jen ten, kdo je připraven může nalézt cestu, jak proniknout k vlastním kořenům a dojít setkání se svým skutečným hlasem. Cesta je připravena pro každého z nás, na počátku postačí jediné – vydat se po ní…
 
 
Obsah setkání:
- Bio – psycho - sociálně – spirituální aspekty hlasu a Werbeck metody
- Podstata zvuků a hlásek
- 3 fáze práce s hlasem: vedení, rozšíření, zrcadlení
- Úloha hlásky NG v přípravných a terapeutických cvičeních
- Naslouchání – objektivita a subjektivita tónu
- Úloha dechu při zpěvu
- Sborový zpěv – praktická aplikace teoretických poznatků
- Cvičení pro osvobození hlasu:
  1. Terapeutická cvičení – konkrétní příklady z praxe
  2. Cvičení pro zvětšení hlasového rozsahu
  3. Dechová cvičení
  4. Relaxační a abreakční cvičení