Ucelené 3 - leté studium

Ucelené 3 - leté studium

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let. V nabídce dvouletého, tříletého a pětiletého víkendového studia naleznete specializované obory muzikoterapiearteterapiedramaterapietanečně - pohybová terapiemuzikoterapie - pěvecké a hlasové metodyrytmicko - pohybová edukace, ale i obor umělecké terapie, který je koncipován jako komplexní studium prolínající poznatky z oblasti uměleckých terapií. Výuka probíhá převážně o víkendech formou skupinových setkání a respektuje individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, sebezkušenostní techniky  a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Nedílnou součástí studia je intenzivní sebezkušenostní výcvik. Lektory jsou přední odborníci z tuzemska i zahraničí, terapeuté, psychologové, psychoterapeuté a lékaři. Absolvent získá Diplom Akademie Alternativa s akreditací nebo garancí participujících subjektů dle zvoleného oboru, specializace a dosaženého vzdělání (MŠMT, ČHS SPHT – společnost pro hudební terapii, MAUT – Moravská asociace uměleckých terapií - člen Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a člen Světové federace muzikoterapie / WFMT). Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi, terapeutickými dovednostmi i praktickými zkušenostmi pro práci terapeuta dle zvoleného oboru v pedagogické, psychologické, lékařské a sociální oblasti a v pomáhajících profesích. 
           Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených oborů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených studijních oborů (odkaz zde).
              Výuka všech oborů probíhá ve školícím středisku v Olomouci. Přijímací řízení pro všechny obory se koná v Olomouci. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška ke studiu (zde) a úspěšné absolvování přijímacího řízení (podmínky přijetí). Akademie Alternativa pořádá i víkendové a týdenní semináře pro odbornou i laickou veřejnost. (pozvánky)

Více zde: https://www.akademiealternativa.cz